History ประวัติความเป็นมา


habilteam

ผู้ให้คำปรึกษา และบริการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบอาคาร วางแผน ปรับปรุง แล้วยังเป็นผู้จำหน่ายเหล็กเส้นคุณภาพเกรดสูง

habilconstruction เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ให้บริการอย่างมืออาชีพในการบริการต่างๆ ทั้งด้านอาชีพรับเหมาก่อสร้างและวิศวกรรม มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์แล้วยังมีความเป็นกันเอง สามารถปรึกษา เทคนิค การออกแบบ ก่อสร้างได้ตลอดเวลา มีการควบคุมงานอย่างเป็นระบบ และยังเป็นผู้จัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง

เป้าหมายสำคัญในการทำงานของเรา


  • ใส่ใจในคุณภาพของงาน
  • ทำงานอยู่ในหลักมาตราฐานผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • บริการมีความเป็นกันเอง
  • ทีมงานมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สะสมอย่างต่อเนื่อง
  • สร้างความประทับใจกับลูกค้า

Experience

การจัดการงานก่อสร้าง
งานบำรุงรักษา ปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานของงาน
งานกระจก

ร่วมทำงานกับเรา

ถ้าคุณมีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านก่อสร้างติดต่อเรา

ส่งรายละเอียดได้ที่